8 tips voor managers van lerende medewerkers

26-06-2018

Als HRM-er weet ik dat er binnen organisaties veel geld wordt uitgegeven aan de ontwikkeling van medewerkers via studies, opleidingen en trainingen. Men zegt niet voor niets “Nederland Opleidingsland”. De meeste managers vinden dat belangrijk en zien dit als een nuttige investering. Als je kijkt naar wat je voor die investering terugkrijgt (return on investment, ROI), is er wel een flink verschil waarneembaar tussen organisatie brede collectieve trainingen en de individuele, vaak op initiatief van de medewerker en/of diens manager gekozen trainingen.

Bij die eerste variant wordt er stevig gestuurd op die ROI. Soms tot in het absurde zeg ik maar even bij.  En dat is deels begrijpelijk vanwege de vaak grote strategische en financiële belangen. Minder begrijpelijk is het dat er bij individuele ontwikkelingstrajecten nog weinig naar wordt gekeken. Als ik managers hierover spreek blijkt het voor hen ronduit lastig om het waargenomen of meetbare effect van een training te benoemen en valt die ROI logischerwijs soms tegen.

Dat komt deels omdat je met getallen redelijk kunt goochelen maar vooral omdat het vaak moeilijk is om in de praktijk toe te passen wat iemand in die zelf gekozen of door de manager voorgestelde training heeft geleerd. Ironisch genoeg is het juist de mate van toepassing van het geleerde ( opleidingstransfer) die uiteindelijk een belangrijk deel van het rendement van een opleiding bepaalt. Transfer gaat echter niet vanzelf, het moet “gemanaged” worden. En wie is daar de aangewezen persoon voor? Jazeker, de manager van de medewerker! Maar hoe doe je dat als manager? Het is in ieder geval belangrijk om te weten dat jouw rol als manager in dezen al begint vóórdat de medewerker met de training van start gaat.

8 management tips vóór aanvang van de training

In deze blog vertel ik je aan de hand van 8 tips wat je als manager voorafgaand aan een opleiding of training kunt doen om die transfer te bevorderen. Na de zomer geef ik in een volgend blog nog eens 8 tips wat je na afronding van de training als manager kunt doen. Kun je daar niet op wachten? Bel of mail me gewoon en ik praat je graag bij.

In essentie komt het er op neer dat je als manager vanuit een positieve visie concreet en actief laat merken dat je het belangrijk vindt dat je medewerker nieuwe inzichten verwerft en vaardigheden gaat toepassen. Dat doe je door op een gebalanceerde manier “druk op de ketel” te zetten; ruimte (voor o.a. fouten) te geven en op een actieve manier ondersteuning en vertrouwen te bieden.

Wie daarbij in de lead is, jij als manager of jouw medewerker, hangt sterk af van jullie organisatiecultuur, de formele structuur rondom opleidingsaanvragen en -kosten en de persoonlijkheid of professionaliteit van de beide hoofdrolspelers. Gebruik de tips daarom als een soort inspiratiechecklist. Kies per situatie die zaken eruit die bij jou en je medewerker passen. Vertaal die naar jouw specifieke situatie en laat de rest voor wat het is.

Succes met leren en laten leren!

Ontvang hier de brochure van onze training Succesvol in Leiderschap

Vul je e-mail adres in en ontvang de brochure binnen enkele seconden in je mailbox.

Lees hier meer blogs geschreven door onze klantcontact professionals.