TRAININGSBUREAU PIETERMAN

Het trainingsbureau Pieterman

Als trainingsbureau Pieterman bieden wij voor onze klanten in alle lagen van de organisatie leerwegen om hun klantcontact te verbeteren. Wij onderzoeken samen met u welke doelstellingen, wensen, dromen en strategieën het beste en snelste gehaald kunnen worden. Binnen ons trainingsbureau hebben we vijf leerwegen ontwikkeld die u helpen met de ambities van uw organisatie. Waar halen we samen de grootste winst en kunnen we het verschil maken? Met onze leerwegen helpen we u daarmee.

Wat zijn de leerwegen van ons trainingsbureau?

De leerwegen die wij binnen het trainingsbureau ontwikkeld hebben, richten zich op drie facetten van een organisatie: het strategische, tactische en operationele aspect. Iedere methode is opgebouwd uit verschillende modules. We beginnen altijd met de fundamentals, vervolgens advanced-lessen en ten slotte masterclasses. Binnen iedere leerweg zetten we als trainingsbureau iedere keer weer een ander onderwerp centraal:

Succesvol in klantcontact

Dit traject bieden we als trainingsbureau aan voor medewerkers die vaak telefonisch met klanten in contact komen. Zoals receptionisten, baliemedewerkers en medewerkers met een commercieel doel. Binnen het klantcontact maken we vaak gebruik van telefoon, sociale media, mail of andere kanalen. We staan hier uw organisatie bij in binnenkomende en uitgaande contacten met klanten zodat u stappen kunt maken die passen bij uw doelen en gewenste resultaten.

Succesvol in sales

Als trainingsbureau beseffen we ons dat sales het fundament van uw organisatie vormen. ‘Succesvol in sales’ is een leertraject van ons trainingsbureau waarin wij de business intelligence en skills van deelnemers ontwikkelen.

Succesvol in coaching

Met het trainingsbureau willen we niet alleen medewerkers succesvoller leren handelen, maar ook voor zorgen dat er borging is. Aansturende functies zoals coaches, projectleiders, managers en andere leidinggevers helpen wij in deze leerweg om die borging te faciliteren.

Visievorming & leiderschap

Het trainingsbureau van Pieterman denkt niet alleen aan vandaag en morgen, maar ook aan de lange termijn. ‘Visievorming & leiderschap’ is een uniek leertraject binnen ons trainingsbureau voor directieleden, leidinggevenden en werknemers met een strategische rol die helpt om visie scherper vorm te geven en deze binnen de organisatie op korte en lange termijn uit te rollen.

Train de trainer

Wij weten als geen ander wat het geven van training inhoudt. Daarom bieden we met ons trainingsbureau ook de mogelijkheid om zelf een training te ontwikkelen binnen de organisatie waarbij wij meedenken met het ontwikkelen van een training maar ook de trainers opleiden om een succesvolle training te kunnen geven.

Hoe wij ons trainingsbureau inzetten

Wij geloven als trainingsbureau in practice what you preach. Daarnaast krijgt iedere deelnemer van ons trainingsbureau een leerstijlentest aangeboden, waaraan we kunnen zien hoe iemand het beste kan leren. Deze informatie gebruiken we om de lessen binnen ons trainingsbureau op een optimale manier te onderwijzen aan de betreffende deelnemer. Daarnaast houden we een online assessment in het trainingsbureau zodat deelnemers een inzicht krijgen hoe zij zich in bepaalde situaties gedragen tegenover een ander. Daarbij geven we een advies over welk gedrag ontwikkeld kan worden om een succesvol gesprek met een concreet resultaat te krijgen. Ons trainingsbureau is gebaseerd op blended learning. Dit houdt in dat we een fysieke en digitale leeromgeving bieden. My.pieterman.com is een platform waar u met andere deelnemers gedachtes uit kan wisselen, diverse filmpjes kan bekijken ter inspiratie en ook de theorie kan doornemen als voorbereiding op de lessen van ons trainingsbureau. Bekijk welk leertraject interessant is voor uw organisatie en ons trainingsbureau helpt u daar graag bij.