TRAIN DE TRAINER

Train de trainer

Een training geven of zelfs ontwikkelen kan heel lastig zijn. Deelnemers hebben allemaal een andere leerstijl of zijn soms niet gemotiveerd. Daarnaast wil je het liefst interactie, ook als de ‘stof’ voornamelijk inhoudelijk is. In deze training leer je een training aan te passen/te ontwikkelen. Je eigen didactische vaardigheden onder de loep genomen. We leren je om te gaan met groepsprocessen en een scala aan werkvormen komt voorbij.

Praktisch

3 dagen 09.30 - 16.30 uur Maximaal 10 Inclusief lunch Pieterman Expercience Center 1 995,00

PROGRAMMA TRAIN DE TRAINER | 3 DAGEN 

 

JIJ ALS TRAINER

Je gaat aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling, waardoor jij jouw eigen leerdoelen kan opstellen.

Je gaat een eigen persoonlijke actie plan opstellen om jouw leerdoel te realiseren, in dit actieplan bepaal jij ook wat de kritische succesfactoren zijn.

LEREN

Wat is leren en hoe leer jij zelf het beste?

Hoe herken je leerstijlen en hoe kun jij vervolgens jouw training aanpassen aan een andermans leerstijl? Met als doel ervoor te zorgen dat jij als trainer weet hoe iedereen in de groep betrokken te houden en ervoor te zorgen dat zij zo effectief mogelijk de theorie tot zich kunnen nemen.

DOELSTELLINGEN

Wat zijn doelstellingen voor een training?
Waarom doelstellingen formuleren?
Soorten doelstellingen.
Hoe formuleren?

BEGINSITUATIE

Waarom vaststellen?
Verschillende aspecten van beginsituatie.
Hoe vaststellen?

TRAININGSSITUATIE (trainingsinhoud, didactische werkvormen, media)

Feedback geven.
Presentatie vaardigheden.
Werken met groepen: het groepsdynamische proces.
Welke trainingsinhoud?
Opbouw trainingsinhoud.
Kop, Romp, Staart in trainen.
Wat zijn didactische werkvormen?
Soorten werkvormen.
Het belang van audiovisuele middelen.

EVALUATIE

Wat is evalueren?
Waarom evalueren?
Wanneer evalueren?
Hoe evalueren?

Deelnemers

Enkele velden zijn nog niet goed ingevuld