Pieterman Specials

Pieterman Xtreme

Naarmate de ambities groter worden, ontstaat er soms een kloof tussen wat we bedenken en hoe we dit uitvoeren. Heeft u inzicht in het primaire gedrag van uw managementteam? Welke praktische stappen kunnen nog doorlopen worden om het resultaat direct te verbeteren? Pieterman Xtreme is ontwikkeld zodat zichtbaar wordt welke hardnekkige gedragingen uw groei in de weg staan. Binnen een Xtreme omgeving worden de grootste stappen gezet.

Branding vs Behavior

Als merk is de manier waarop u zich profileert essentieel voor het gevoel dat u oproept bij uw gebruikers. Maar wat gebeurt er als dat wat u wilt uitstralen niet overeenkomt met de manier waarop uw medewerkers zich gedragen ten opzichte van uw klanten? Kunt u uw beloftes vertalen naar zichtbaar gedrag?