Branche

Publieke sector

Digitalisering en veranderende klantbehoeftes maken dat er veel veranderingen plaats vinden in de publieke sector. Klanten en burgers hebben bepaalde verwachtingen waardoor service verlenen uitdagender is geworden. Dit heeft zowel intern als extern groot effect. Effect in communicatie en samenwerking tussen medewerkers en teams, werksfeer, werkgeluk en uiteindelijk in de ervaring van burgers en klanten.

Zo zijn er misschien nog meer of andere vraagstukken. We werken al jaren samen met verschillende bedrijven in de publieke sector als bijvoorbeeld woningcorporaties en gemeenten met als uitgangspunt positieve gedragsverandering en oprechte klantbeleving.

Meer weten? Bekijk onze aanpak en neem contact met ons op voor een afspraak.

Zijn onderstaande vraagstukken herkenbaar?

  • Vanuit ambitie wil je een bepaalde uitstraling en beleving meegeven, intern en extern. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers écht ruimte voelen om verantwoordelijkheid op zich te nemen en zich hiernaar te gedragen;
  • Onderlinge communicatie binnen het team of andere afdelingen brengt uitdagingen met zich mee in bijvoorbeeld bereikbaarheid en het aanspreken van elkaar;
  • Managers blussen brandjes in plaats van het activeren van de samenwerking. Deze inefficiënte samenwerking leidt intern en extern tot ontevredenheid;
  • Klanten, burgers, huurders, ze kunnen zelf steeds meer informatie vinden waardoor persoonlijk contact veranderd. Hoe maak je nog het verschil en hoe doe je dit de eerste keer direct goed?

Locatie

Waar kun je ons vinden?

Pieterman Experience Centre Breda
Franse Akker 4
4824 AK Breda