Leerstijlen test

Een leerstijlentest is een onderzoek naar de manier waarop je nieuwe kennis opdoet. Omdat innoveren te maken heeft met het verwerven van nieuwe kennis en inzichten, is het interessant je leerstijlscore in je voordeel te gebruiken.

Om een training effectief te maken moet je weten hoe de individuele deelnemer het snelst leert. Dit kun je uitvinden door de leerstijlentest van Kolb (zie download hieronder). Kolb is een gedragswetenschapper die hier veel over heeft ontdekt. Hij onderscheid 4 leerstijlen. De doener, de dromer, de denker en de beslisser.

 

Meld je aan voor onze coaching training.

Achterhalen wat jouw leerstijl is en hoe je hier je voordeel mee kunt doen? Download de leerstijlentests hier